Insolvenční správce

Mgr. Miroslav Sládek

Pohledávky k prodeji

VÝZVA

správce konkursní podstaty
úpadce KAMA spol. s r.o., IČ : 41601025
se sídlem Znojmo - Oblekovice 361, PSČ 671 81

vyzývá

zájemce k podání cenové nabídky na postoupení souboru pohledávek sestávajícího z
pohledávek za dlužníky společnosti KAMA spol. s r.o.

Podmínky pro zájemce
- postoupení nejvyšší nabídce
- zaplacení ceny za postoupení nejpozději při podpisu smlouvy

Prohlídka listin k pohledávkám
V pracovní dny individuálně po předchozí domluvě na tel. č. 541 240 014.

Uzávěrka výběrového řízení
Uzávěrka pro podání závazných nabídek je v pátek 24. dubna 2015.

Závazné písemné návrhy musí být doručeny do 14:00 hod. dne 24. dubna 2015 do sídla správce konkursní podstaty:

Mgr. Miroslav Sládek, advokát
Heršpická 800/6, 639 00 Brno, Česká republika

Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky, měnit podmínky, vyhlásit nová kritéria nebo i termíny, a to i bez udání důvodu.

 

KAMA_seznam pohledavek(.pdf)