Insolvenční správce

Mgr. Miroslav Sládek

Movité věci - ostatní

V současné době nejsou žádné movité věci k prodeji.