Insolvenční správce

Mgr. Miroslav Sládek

Movité věci - automobily

V současné době nejsou žádné movité věci k prodeji.